Jednolity format danych do projektowania oświetlenia

17/06/2019
DIALUX I RELUX planują wspólnie opracowanie nowego, otwartego formatu danych opisujących oprawy oświetleniowe i czujniki, który będzie mógł być wykorzystywany m. in. w programach do projektowania oświetlenia dostarczanych przez obie firmy.

Przyszłość opierać się będzie na procesach cyfrowych, dlatego użytkownicy i przemysł stawiają coraz większe wymagania w zakresie danych elektronicznych charakteryzujących produkty.  Metody planowania cyfrowego, takie jak BIM, wymagają przetwarzania danych w jednolity sposób. Obie firmy chcą sprostać tym wyzwaniom dzięki stworzeniu otwartemu formatu danych do celów importu i dalszego przetwarzania.

 

W porównaniu do często używanych formatów IES i LDT, nowy format danych będzie zawierał bardziej wyczerpujące informacje o produkcie. Mogą mieć one postać parametrów, takich jak dane dotyczące geometrii, fotometrii, teksty, obrazy produktów i dane o możliwości dynamicznej kontroli i sterowania.
 
Otwarty format danych ma wiele zalet zarówno dla projektantów oświetlenia, jak i producentów. Producenci, którzy są aktywnie zaangażowani w proces rozwoju potrzebują tylko jednego formatu dla obu programów do projektowania oświetlenia – DIALux i RELUX. Poprawia to jakość danych dostępnych na rynku i czyni je bardziej aktualnymi. Ponadto produkty mogą być symulowane jeszcze bardziej realistycznie w procesie planowania.

 

– DIALux to potężny i otwarty produkt z otwartym formatem danych. Za pomocą programu DIALux chcemy ułatwić życie projektantom i producentom – powiedział Dieter Polle, dyrektor generalny DIAL GmbH.
 
– Celem jest standaryzacja tworzenia danych opisujących produkty i ciągłe dostosowywanie ich do wymagań w celu zapewnienia płynnego przetwarzania wysokiej jakości. Producenci i użytkownicy otrzymują dużą wartość dodaną – powiedział Markus Hegi, dyrektor generalny i partner RELUX Informatik AG.
Źródło: