Warunki obrotu opakowaniami

1. Wszystkie opakowania zwrotne, a w szczególności bębny kablowe, szpule oraz palety są ewidencjonowane i podlegają ogólnym zasadom obrotu towarowego tzn. są fakturowane Kontrahentom odbierającym w/w opakowania na takich samych zasadach jak towary kupowane w H.E. KOPEL sp. z o.o.
2. H.E. KOPEL sp. z o.o. nie wypożycza opakowań zwrotnych.
3. Koszt opakowania jest liczony wg. wewnętrznego cennika obowiązującego w H.E. KOPEL sp. z o.o.
4. W przypadku gdy Kontrahent nie dokona zwrotu opakowania przed terminem wymagalności faktury, winien dokonać zapłaty na rzecz H.E. KOPEL sp. z o.o..
5. Kontrahent ma prawo zwrócić opakowania zwrotne, na swój koszt, do H.E. KOPEL sp. z o.o. na następujących warunkach:
• H.E KOPEL sp. z o.o. będzie przyjmować wyłącznie opakowania przez siebie wcześniej wydane w oparciu o prowadzoną ewidencję sprzedaży oraz wg. numerów opakowań,
• zwrot opakowań możliwy jest w terminie do 180 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży,
• zwrotu opakowania należy dokonać do magazynu oddziału w którym zostało ono zakupione,
• koszt zwrotu opakowań do H.E. KOPEL sp. z o.o. ponosi kontrahent,
• zwrot opakowań odbywa się na podstawie sporządzonej przez Kontrahenta listy opakowań dostarczonych do magazynów H.E. KOPEL sp. z o.o.,
• zwracane opakowania muszą być pełnowartościowe - sprawne i nie nosić śladów uszkodzeń lub zbutwienia,
• uszkodzenie opakowania stwierdzone przy przyjęciu do KOPEL sp. z o.o., dyskwalifikuje prawo do zwrotu tego opakowania,
• uszkodzenia opakowań zwrotnych dostarczonych przez H.E. KOPEL sp. z o.o. należy zgłosić w ciągu trzech dni roboczych od daty dostawy na adres magazyn.centralny@kopel.com.pl wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową,
• opakowania dostarczone do magazynów H.E. KOPEL sp. z o.o. po dopuszczalnym terminie zwrotu, niepełnowartościowe lub niezakupione w H. E. KOPEL sp. z o.o., Kontrahent ma prawo odebrać na swój koszt w terminie 5dni roboczych od daty dostarczenia. Po upływie powyższego terminu opakowania takie zostaną zutylizowane, a koszty utylizacji obciążą Kontrahenta,
6. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowości zwracanych przez Kontrahenta
opakowań zwrotnych wg podpunktów zawartych w pkt. 5, H.E. Kopel sp. z o.o. wystawi Klientowi korektę faktury na prawidłowo zwrócone opakowania.

Pobierz dokument w pdf

Warunki obrotu opakowaniami