Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w firmie Kopel
Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy Kopel bardzo ważna. Dlatego zapewniamy Państwa, że prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wytycznymi GIODO. Mamy nadzieję, iż poniższy opis wyjaśni Państwu i pozwoli zrozumieć, jakie dane możemy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

Dane osobowe
Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub zamówienie internetowe). Nie dotyczy to sytuacji, gdy odnośnie przepisy pozwalają na zbieranie danych osobowych.

Cel i sposób wykorzystania danych osobowych
Jeżeli podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle po to, by odpowiedzieć na Państwa zapytania, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi. W sytuacji, gdy wyrażą Państwo na to zgodę, wykorzystujemy je również do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym partnerom, aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa firmy i móc ulepszać nasze produkty oraz usługi.
  • Możemy także (my lub wybrana przez nas strona trzecia działająca na naszą rzecz i w naszym imieniu) wykorzystywać Państwa dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondaży ułatwiających nam zrozumienie potrzeb klientów.

Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy Kopel.

Ograniczenie celu wykorzystania pozyskanych danych
Firma Kopel zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

  • do przygotowania, negocjacji i realizacji umowy z Państwem;
  • do przygotowania, negocjacji i realizacji Państwa zamówienia lub zapytania;
  • dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;
  • aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, jak np. zamierzone ataki hakerskie na systemy informatyczne firmy Kopel.
  • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze;
  • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;


Dane pozostałe (nieosobowe) zbierane automatycznie
Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, możemy automatycznie (nie w drodze rejestracji lecz w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierać dane nieosobowe (np. co do rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i dzięki nim ulepszać ich działanie oraz zawartość.

Dane teleinformatyczne i dane o użytkowniku
W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona dzieci przed dostępem do niewłaściwych zasobów i treści
Firma Kopel nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja "dziecka" i "dzieci" powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo danych
Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, firma Kopel korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn internetowych
Witryna firmy Kopel zawiera łącza do innych witryn internetowych. Jednak firma Kopel nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i uwagi
Firma Kopel odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. Wszelkie wnioski i uwagi w tym zakresie należy zgłaszać w formie określonej przez stosowne przepisy na adres firmy Kopel określony w podstronie Kontakt. W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.