Dołącz do nas

 
Osobowość naszej firmy

OSOBOWOŚĆ NASZEJ FIRMY

Kooperacja i Elektryczność - te słowa składają się na nazwę naszej firmy KOPEL. Są jednocześnie symbolem otwarcia na współpracę z partnerami handlowymi na partnerskich zasadach.

Dla naszych kontrahentów wybieramy produkty najlepszych marek w najkorzystniejszej cenie. Doradzamy rozwiązania techniczne, które cechuje funkcjonalność, ekologia i oszczędność energetyczna.

KOPEL jest przyjaznym miejscem pracy dla osób o szerokich kompetencjach i z różnym poziomem doświadczenia zawodowego. Przestrzeganie wysokich standardów obsługi klientów, zaangażowanie i szacunek dla wartości moralnych to podstawowe wymagania jakie stawiamy kandydatom. Osoby kompetentne, realizujące zadania z entuzjazmem, zawsze znajdą wartościowe miejsce pracy w naszym zespole.

 
Etyka rekrutacyjna

ETYKA REKRUTACYJNA

Najważniejsze zasady jakimi kierujemy się w procesie rekrutacji są: równe traktowanie i szacunek osób ubiegających się o pracę na każdym z oferowanych stanowisk.
 
Podstawowym kryterium decyzyjnym w doborze kandydatów pozostają: poziom wymaganych kompetencji, profesjonalizm w działaniu i wysokie wartości moralne.
  
Wsparcie i pomoc

WSPARCIE I POMOC

Kiedy znajdziesz się w naszych szeregach, możesz liczyć na pomoc bardziej doświadczonych kolegów, którzy pomogą Ci przejść przez proces wdrożenia w zakres nowych obowiązków. Na początek zostaniesz objęty programem podstawowego szkolenia, które zawiera niezbędną wiedzę: merytoryczną, z zakresu systemu informatycznego oraz znajomości obowiązujących w firmie procedur. Wykazując się chęcią i zaangażowaniem do doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy jesteś w stanie razem z nami rozwijać się i skutecznie dążyć do realizacji wspólnie wyznaczonych celów.

 
Szkolenia

SZKOLENIA FIRMOWE

W firmie KOPEL szkolenia organizowane są w oparciu o dwa kierunki rozwoju kadr.
 
Po pierwsze - wiedza i umiejętności twarde, przez co rozumiemy dostęp do wiedzy technicznej dla handlowców, która stanowi podstawę doskonałej obsługi klienta.
 
Po drugie - szkolenia rozwijające umiejętności handlowe. Jesteśmy firmą, której istota egzystencji jest oparta na relacjach międzyludzkich w handlu hurtowym i detalicznym. Systematyczne kontakty z klientami to najistotniejsza część codziennej pracy naszych handlowców, dla których ważna jest również praca nad jakością świadczonych przez nas usług handlowo-logistycznych.
 
Handlowiec

HANDLOWIEC ZAWSZE MILE WIDZIANY

Najczęściej poszukujemy przedstawicieli handlowych i handlowców, to kluczowe stanowiska w naszej firmie. Naszymi docelowymi kandydatami są osoby pragnące rozwijać się wraz z zespołem, realizując wspólne zadania, osiągać sukcesy w pracy, zorientowane technicznie i otwarte na nowe możliwości jakie stwarza nam rozwijające się otoczenie.
 
Wierzymy, że osoby zaangażowane, zdeterminowane i entuzjastyczne, mogą przełamywać bariery kompetencji poprzez systematyczne uczenie się i praktykę.
  
Sport

NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJEMY 

Istotnym atutem firmy są przyjazne relacje między pracownikami: koleżeństwo, gotowość do niesienia pomocy i przyjaźń.  

Na terenie każdej placówki KOPEL możesz liczyć na nowoczesne warunki lokalowe i znakomite narzędzia pracy.

Tradycją firmy są organizowane co roku spotkania integracyjne dla pracowników o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Poznaj nasze aktualne oferty pracy lub po prostu wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@kopel.com.pl


WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ!