Wspieramy

CSR (ang. corporate social responsibility) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Biznes odpowiedzialny społecznie jest w znacznej mierze oparty na działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o. od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, propagując ideę stworzenia szerokiej platformy społecznej, na której gruncie propagowane są sport oraz promocja zdrowego trybu życia. Istotne są również działania promujące ochronę środowiska, pomoc zwierzętom, jak również zaangażowanie w kulturę oraz wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności.