Fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna

Samo zjawisko fotowoltaiczne polega na bezpośrednim przekształceniu konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego. Pod wpływem promieniowania słonecznego moduł fotowoltaiczny wytwarza stałe napięcie elektryczne. Parametry jakie osiąga ogniwo fotowoltaiczne jest zależne od natężenia oraz widma promieniowania słonecznego. Producenci modułów fotowoltaicznych, w celu uzyskania wyższego napięcia, łączą ogniwa szeregowo. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że najsłabsze ogniwo determinuje moc całego łańcucha komórek.
Dlatego poważnym problemem dla pracy całego układu są występujące zacienienia. Przyczynami wystąpienia zacieniania mogą być np. słupy energetyczne, przewody, drzewa, spadające liście, ptasie odchody czy kurz. Wraz z rozwojem technologii wprowadzono rozwiązania, które minimalizują negatywne skutki wystąpienia zacienienia na części modułu. Pierwszym rozwiązaniem jest montaż diod bypass, które w przypadku wystąpienia zacienienia na części modułu fotowoltaicznego odcinają zacienioną sekcję ograniczając straty. W większości przypadków moduły mają wbudowane wewnątrz trzy takie diody, więc moduł fotowoltaiczny jest podzielony na trzy wewnętrzne obwody. Zatem w przypadku zacienienia części modułu tracimy od 33 % do 66 % wydajności zamiast 100 %.
W nowych modułach możemy spotkać się z podziałem nie na trzy a na sześć sekcji. Dotyczy to modułów wykonanych w technologii half-cut. Wówczas spadek wydajności w przypadku zacienienia tylko części modułów wynosi ok. 17 % i wzrasta o kolejne 17 % wraz ze wzrostem zacienienia na module. Wykorzystanie technologii half-cut pozwala również na zwiększenie mocy modułów, dzięki czemu możemy z tej samej powierzchni uzyskać większą moc.
Czynników, które wpływają na pracę i wydajność modułów jest dużo więcej. Warto, aby dobór elementów został wykonany przez osoby posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w branży oraz mogące pochwalić się stosownymi uprawnieniami (np. uprawnieniami OZE wydanymi przez UDT).

 

Jakie moduły PV wykorzystać w instalacji fotowoltaicznej?

Czym należy się kierować przy wyborze modułów fotowoltaicznych?
Jeszcze przed dokonaniem zakupu instalacji fotowoltaicznej należy określić jaki cel chcemy osiągnąć poprzez montaż systemu fotowoltaicznego.
 
Budując instalację możemy:
 • zmaksymalizować przychody jakie będzie generowała instalacja PV,
 • osiągnąć jak największe oszczędności poprzez zużycie energii na własny użytek,
 • uniezależnić się od operatora elektroenergetycznego.

 
W zależności od celu jaki będziemy chcieli osiągnąć, podejście do projektowanej instalacji PV będzie inne jak i również zostaną wykorzystane inne komponenty przy budowie systemu fotowoltaicznego. Przy wyborze celu jaki chcemy osiągnąć powinniśmy wziąć pod uwagę lokalizację w której będzie budowana instalacja, możliwości techniczne, przepisy prawne oraz ograniczeniami, które mogą występować w danej lokalizacji.

Przy budowie małych instalacji, w większości przypadków, głównym celem jest obniżenie opłat za energię elektryczną. W takim wariancie ważne jest aby określić jakie zużycie energii ma gospodarstwo lub dom na którym będziemy budować instalację fotowoltaiczną. Ważne jest, aby też określić o jakiej porze dnia mamy największy pobór energii elektrycznej.
Znając powyższe dane można określić wielkość instalacji, a co za tym idzie, ilość modułów fotowoltaicznych z których będzie składał się system PV .Każdy, zarówno instalator jak i przyszły Prosument zwraca uwagę na koszty instalacji. 
Przy wyborze panelu fotowoltaicznego należy przede wszystkim sprawdzić jak ogniwo pracuje w warunkach słabego nasłonecznienia. W Polsce przez większość roku niebo jest częściowo lub całkowicie zachmurzone, przez co, ilość promieniowania słonecznego docierającego do modułów jest niższa, co z kolei przekłada się na niższą produkcję energii elektrycznej. Większość producentów zamieszcza na karcie produktu takie informacje z reguły w formie wykresu.
 
Wybór modułu to jedna z kluczowych decyzji, przed jej podjęciem warto zasięgnąć porady u specjalisty tym bardziej, że w większości przypadków taka rozmowa nic nie kosztuje, a pozwala wstępnie zweryfikować kompetencje potencjalnego sprzedawcy lub instalatora.
 
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko same panele. Ważnym elementem są falowniki (inwertery) urządzenia, które przekształcają prąd stały produkowany przez moduły na prąd zmienny o określonych parametrach. Poza zmianą prądu inwerter pełni funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii.
Istnieje wiele podziałów falowników, biorąc pod uwagę zasilanie falowniki rozróżniamy na 1-fazowe: falowniki zasilane jednofazowo, np. 1 x 230 V z wyjściem jednofazowym 1 x 230 V, oraz 3-fazowe: falowniki zasilane trójfazowo, np. 3 x 230 V z wyjściem trójfazowym 3 x 230 V.
Inwertery posiadają szereg zabezpieczeń, które mają na celu ochronę instalacji elektrycznej użytkownika przed niespodziewanymi skokami napięcia lub w przypadku pojawienia się prądu o niewłaściwych parametrach. Ważnym elementem instalacji jest okablowanie użyte do podłączenia paneli fotowoltaicznych z inwerterem, muszą to być przewody o bardzo małej rezystancji oraz o doskonałych właściwościach przewodzących. Takie wymagania są konieczne, aby podczas przepływu prądu w przewodach miały miejsce jak najmniejsze straty energii elektrycznej.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo falowniki firmy Fronius, Sofar, Sungrow, SMA oraz SolarEdge.

 

Pracujemy z najlepszymi producentami:

 

 

 

Systemy montażowe
Fotowoltaiczne systemy montażowe to konstrukcje, na których zamontowane są moduły fotowoltaiczne. Ich zadaniem jest nie tylko zamocowanie, ale także zabezpieczenie modułów PV przed zniszczeniem na skutek silnego wiatru, dużego obciążenia śniegiem, naprężeń wynikających ze zmian temperatury. Ważne jest także bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w pobliżu takiej instalacji, zwłaszcza dachowej. Dlatego konstrukcje, uchwyty i śruby powinny być wykonane z materiałów najwyższej jakości: stopów aluminium, stali z powłoką Magnelis lub nierdzewnej. Ze względu na bezpieczeństwo, odpowiedzialność gwarancyjną i cywilną zalecamy stosowanie w każdej instalacji kompletnych systemów montażowych jednego producenta.
W swojej ofercie posiadamy kompletne certyfikowane systemy montażowe uznanych w Polsce i Europie producentów.

 

Baks

Firma BAKS Kazimierz Sielski jest liderem polskiego rynku w produkcji systemów koryt nośnych dla przemysłu energetycznego, telekomunikacyjnego itp. Posiada także w swojej ofercie kompletne systemy konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych:
 • wolnostojących na gruncie,
 • na dachach płaskich,
 • na dachach skośnych z różnymi pokryciami.

 

Corab

Corab Sp.z o. o. to polska firma wyspecjalizowanaw produkcji elementów ze stali i aluminium, w tym anten satelitarnych. Obecnie działa w trzech branżach: fotowoltaice, satelitarnej oraz Hi-Fi. W Polsce jest największym producentem systemów mocowań paneli fotowoltaicznych. Posiada szeroką gamę systemów montażowych do mocowania paneli słonecznych na dachach skośnych, które pokryte są różnego rodzaju dachówkami (ceramicznymi, łupkowymi lub karpiówkami), blachodachówkami lub blachami trapezowymi, jak również płaskich (w tym bezinwazyjne systemy balastowe). Oferuje także systemy wolnostojące jedno lub dwu podporowe, które mogą być przytwierdzone do fundamentu, płyt betonowych albo wkręcone w grunt.

 

JAK DZIAŁA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

 

 

 1. Promienie słoneczne padają na panel fotowoltaiczny.
 2. Efekt fotowoltaiczny – powstaje prąd stały.
 3. Prąd trafia do falownika (inwertera) i przekształcony zostaje w prąd zmienny.
 4. Energia z paneli słonecznych ma pierwszeństwo w wykorzystaniu przed energią z sieci.
 5. Nadwyżka trafia do sieci.
 
Kontakt:
pracownia@kopel.com.pl
tel.: (56) 669 14 30