NKT Promocja na 5! - promocja w Elektroklubie

23/03/2020

Promocja na 5!

Zasady promocji:

  1. 1. Organizatorem promocji jest: NKT S.A.
  2. 2. Promocja trwa od 23 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
  3. 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie www.elektroklub.pl lub poprzez e-mail.
  4. 4. Promocją objęte są wszystkie produkty NKT.
  5. 5. Za zakup 5 km przewodów NKT od daty rozpoczęcia promocji każdy Uczestnik otrzyma 1000 pkt gratis.
  6. 6. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania, wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  7. 7. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
  8. 8. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
  9. Lista produktów biorących udział w promocji.
Źródło: