Rozświetlamy Polskę

20/06/2024

Akcja „Rozświetlamy Polskę”

 

Rozwój technologii w naszej branży niosą ze sobą nie tylko rozwiązania problemów i odpowiedzi na potrzeby Klientów, ale także wymierne korzyści finansowe. Jednym z przykładów jest energooszczędne oświetlenie LED, od wielu lat powszechne w przypadku rozwiązań domowych. Technologia ta doskonale sprawdza się także na potrzeby oświetlenia drogowego, dlatego jej zastosowanie na polskich drogach jest kluczowym rozwiązaniem, aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej oraz emisję gazów cieplarnianych.

 

Według statystyk, oświetlenie obszarów zabudowanych odpowiada za około 50% łącznego zużycia energii elektrycznej przez miasta. Gdyby udało się wymienić wszystkie istniejące oprawy na oświetlenie LED, odsetek ten spadłby do zaledwie 17%. Widzimy zatem, że zamiast wyłączać oświetlenie miejskie, rozsądniej jest wymienić je na LED. Osiągnięte w ten sposób oszczędności będą znacznie większe, niż te uzyskane w efekcie czasowego zaciemniania ulic.

 

Odpowiedzią na tę potrzebę jest program „Rozświetlamy Polskę”, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ma on na celu modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Program dotyczy energooszczędnego oświetlenia LED, zsynchronizowanego z innowacyjnymi systemami zarządzania. Głównymi zainteresowani są jednostki samorządu terytorialnego. Celem jest znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, która pobierana jest przez oświetlenie zamontowane przy drogach i ulicach. Akcja jest odpowiedzią na wysokie ceny energii elektrycznej, które doskwierają samorządom.

 

Efektem programu mają być oszczędności na poziomie 1 mld złotych rocznie poprzez zużycie o 1,58 TWh prądu mniej, co przekłada się także na ograniczenie emisji CO₂ o około 1,3 mln ton. Z nowego rozwiązania proponowanego przez rząd będą mogły skorzystać gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, a także związki międzygminne.

Posiadamy w ofercie lampy spełniające wymogi programu "Rozświetlamy Polskę".
Szczegóły u naszych Handlowców.