Świetlna Promocja - Phillips Ledinaire

27/05/2020

Świetlna Promocja - Phillips Ledinaire

Świetlna Promocja

Zasady promocji:

  1. 1. Organizatorem promocji jest Signify Poland Sp.z o.o.
  2. 2. Promocja trwa od 22 maja do 31 lipca 2020 roku.
  3. 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie www.elektroklub.pl lub poprzez e-mail.
  4. 4. Promocją objęte są wszystkie oprawy Philips Ledinaire.
  5. 5. Za zakup opraw Philips Ledinaire otrzymasz 2x więcej punktów.
  6. 6. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  7. 7. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
  8. 8. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
  9. Lista produktów biorących udział w promocji.

Świetlna Promocja