DOFINANSOWANIE PROJEKTU NOWEJ LINII ZASILACZY LED

Data publikacji: 
17.07.2018

Dnia 16 lipca 2018 r. Govena Lighting S.A. podpisała umowę na „Opracowanie nowej linii zasilaczy LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy wraz ze specjalnymi obudowami” w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest opracowanie zasilaczy pracujących w szerokim zakresie i linii wzorniczej obudów, których wysokość nie przekroczy 10 mm.
Przedmiotem dofinansowania są koszty poniesione przez firmę w okresie realizacji tego projektu (koszty personelu, materiałów i dostaw, aparatury i sprzętu oraz koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów).
Całkowity koszt projektu wynosi 982 952,97 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 940 241,97, z czego dofinansowanie wyniesie 583 121,31 zł, co stanowi 62,02%.
Spółka pokryje wkład własny w wysokości 357 120,66 zł z bieżącej działalności (główne źródło finansowania), pożyczki od właściciela spółki i głównego akcjonariusza (jako źródło dodatkowe) oraz ze środków pozyskanych z emisji akcji.
Realizacja projektu pozwoli na dalszy rozwój i poszerzenie asortymentu, który ze względu na swoje cechy (miniaturyzacja i parametry) przyciągnie potencjalnych klientów, a tym samym zwiększy przychody.

Partnerzy

Szybki kontakt

Hurtownie Elektryczne
KOPEL Sp. z o. o.
ul. Polna 107, 87-100 Toruń

+48 (56) 669 14 00

Godziny otwarcia:
pn - pt: 7:00 - 16:00

Wyślij zapytanie

Newsletter