RADPOL S.A.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.
Stosowane technologie
- Sieciowanie radiacyjne materiałów izolacyjnych głównie dla energetyki, automotive, ciepłownictwa
- Preizolacja rur do przesyłu ciepła, zimna, substancji chemicznych, w tym wymagających podgrzewania kablem
grzewczym
- Ekstruzja rur z polietylenu, także 5-warstwowych używanych do przesyłu wody, gazu i kanalizacji
- Produkcja wirowanych słupów strunobetonowych głównie dla energetyki i kolejnictwa
- Wypalanie porcelanowych izolatorów dla energetyki i kolejnictwa.
Firma jako jedyna w Polsce i jedna z kilku w Europie posiada dwa wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o mocy 2,5 MeV. i 4,5 MeV., służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

Link do zakupu produktów: