SIMET S.A.

Firma SIMET SA prowadzi działalność w nowoczesnych halach produkcyjnych i magazynowych o łącznej powierzchni  16,5 tys. m2, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych. Łączna  powierzchnia gruntów to 5,7ha, których przedsiebiorstwojest właścicielem.

Łącznie przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 270 pracowników. Roczny obrót kształtuje się na poziomie blisko 13,5 mln Euro.

Simet SA jest największym w regionie Zakładem Pracy Chronionej zatrudniając blisko 200 pracowników niepełnosprawnych.