Klastry energii jako pomysł na rozwój energetyki obywatelskiej

Data publikacji: 
08.12.2017
W przyszłości energetyka będzie opierać się na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej w pełni różne źródła energii. Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry energii.

Klastry energii
Klaster to porozumienie na rzecz wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE bądź źródeł, paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu niższym niż 110 kV. Celem klastrów jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego lokalnych społeczności (gminy, powiatu) poprzez uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców. Taki rodzaj rozwoju energetyki prosumenckiej ma przełożyć się na obniżenie kosztów energii dla odbiorców końcowych.
Na mniej rozwiniętych obszarach klastry energetyczne mogą natomiast zwiększyć konkurencyjność gospodarki lokalnej, jak również przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich. Nie można zapomnieć również o aspekcie ochrony środowiska. Z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego największe znaczenie będzie miał rozwój źródeł o większej mocy wytwórczej. Tym niemniej idea rozwijania klastrów idzie w słusznym kierunku. Wspomoże integrację ciepłownictwa z elektroenergetyką, a także z siecią gazowniczą czy transportem elektrycznym oraz magazynami energii. W długim okresie klastry mogą dotyczyć większości rozproszonych źródeł energii, jak również jej prosumentów. Monitoring i zarządzanie przepływem energii zapewne się sprofesjonalizuje i wyjdzie ponad poziom lokalny.
Podstawowym wyzwaniem jest zbilansowanie potrzeb odbiorców i możliwości producentów energii elektrycznej. Najważniejszym aspektem dla tego bilansu jest dostęp do informacji pomiarowych, czyli wyposażenie odbiorców w takie systemy pomiarowe, które pozwolą w czasie rzeczywistym zbierać informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz gromadzić, zdalnie udostępniać i przesyłać te pomiary na obszarze klastra energetycznego.
Klastry energii

Partnerzy

Szybki kontakt

Hurtownie Elektryczne
KOPEL Sp. z o. o.
ul. Polna 107, 87-100 Toruń

+48 (56) 669 14 00

Godziny otwarcia:
pn - pt: 7:00 - 16:00

Wyślij zapytanie

Newsletter