Misja spółki

Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości obsługi naszych partnerów handlowych, kooperantów, bo KOPEL to znaczy KOoperacja i Partnerstwo w branży ELektrycznej - to współpraca, wzajemna pomoc i handel na uczciwych zasadach.

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Srokowski