Ogólne zasady projektowania instalacji elektrycznych

Data publikacji: 
03.09.2018

Normy i regulacje ustawowe

Zakres niskiego napięcia wynosi od 0 V do 1 000 V w AC: prądzie przemiennym (ang. alternating current), oraz od 0 V do 1 500 V w DC: prądzie stałym (ang. direct current). Jedną z pierwszych decyzji jest dokonanie wyboru pomiędzy instalacją prądu przemiennego i instalacją prądu stałego. Następnie projektanci muszą wybrać najbardziej odpowiednie napięcie znamionowe w tych zakresach napięć. Przy podłączeniu do publicznej sieci NN rodzaj prądu i napięcie znamionowe są już wybrane i narzucone przez sieć.

Zgodność z krajowymi przepisami jest drugim priorytetem projektantów instalacji elektrycznych. Przepisy mogą być oparte na krajowych lub międzynarodowych normach takich jak seria IEC 60364.

Wybór urządzenia zgodnego z krajowymi lub międzynarodowymi standardami produktów i odpowiednia weryfikacja gotowej instalacji są ważne dla zapewnienia bezpiecznej instalacji o przewidywanej jakości. Definiowanie i przestrzeganie badań i sprawdzanie  instalacji elektrycznej po jej ukończeniu, jak również odpowiednia okresowość badań, zagwarantują bezpieczeństwo oraz jakość tej instalacji w całym okresie użytkowania. Zgodność wyposażenia z odpowiednimi standardami produktu, zastosowanymi w obrębie instalacji, mają również duże znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa i jakości.
Warunki środowiskowe stają się coraz surowsze i muszą być uwzględniane na etapie projektowania instalacji. Może to obejmować przepisy krajowe lub regionalne, uwzględniające materiał użyty w wyposażeniu oraz demontaż instalacji pod koniec okresu użytkowania.

Partnerzy

Szybki kontakt

Hurtownie Elektryczne
KOPEL Sp. z o. o.
ul. Polna 107, 87-100 Toruń

+48 (56) 669 14 00

Godziny otwarcia:
pn - pt: 7:00 - 16:00

Wyślij zapytanie

Newsletter