Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna na wodzie w Polsce

28/10/2019

Grupa Energa, jako pierwsza w Polsce wdraża innowacyjną technologię polegającą na zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie.
 

Spółka złożyła wniosek o „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Program pozwoli na skorzystanie z preferencyjnej pożyczki, która będzie stanowić dźwignię finansową, podnosząc rentowność planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja pływającej instalacji fotowoltaicznej o mocy około 500 kW powstanie na zbiorniku wodnym w miejscowości Łapino, w województwie pomorskim, czyli w tym samym miejscu, gdzie odbywał się pilotaż.
Energa planuje zastosowanie wypracowanej technologii na kolejnych zbiornikach wodnych, w szczególności tam, gdzie były kopalnie. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rekultywacji tych terenów.

Źródło: