Przenośny analizator jakości energii elektrycznej PQ-Box 150 - ASTAT

Data publikacji: 
19.12.2017

PQ-Box 150 jest wydajnym, mobilnym urządzeniem do analizy parametrów sieci, pomiaru mocy i rejestracji zdarzeń.

Analizator energii elektrycznej ASTAT
Najważniejszym celem dla konstruktorów było stworzenie łatwego w obsłudze miernika wraz z intuicyjnym oprogra-mowaniem. Analizator PQ Box 150 został przystosowany do pracy w trudnych warunkach śro-dowiskowych dzięki wysokiemu stopniu ochrony IP 65 oraz braku ruchomych części jak wentyla-tory czy dysk twardy oraz do pomiarów w pu-blicznych i przemysłowych sieciach (CAT IV). Urządzenie posiada certyfikat Klasy A zgodnie z normy IEC 61000-4-30 3 edycja potwierdzony przez niezależne laboratorium w Kalifornii (Power Standards Lab) . W przypadku zaniku zasilania podtrzymanie rejestracji przez 6h zapewnia wbudowany akumulator.

Funkcje pomiarowe PQ-Box 150:
funkcje podstawowe:
- analiza obciążenia,
- rejestracja zdarzeń,
- lokalizacja zakłóceń,
- podgląd wartości pomiarowych on-line,
- rejestrator oscyloskopowy i 10ms RMS z dowolnie programowalnymi wartościami progowymi,
- automatyczne dostosowanie wartości poziomów wyzwalania,
- tworzenie raportów zgodności z nor-mami PN-EN 50160, IEC 61000-2-2/-2-4 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospo-darki z dnia 4 maja 2007r.,
funkcje dodatkowe:
- Opcja B1 – Pomiar częstotliwości w za kresie 2kHz do 9kHz zgodnie z normą IEC61000-4-7. Opcja przeznaczona jest do pomiarów odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
- Opcja R1 – Pomiar napięć i prądów sy-gnałów sterujących RCS.

PQ-Box 150 od ASTAT

Partnerzy

Szybki kontakt

Hurtownie Elektryczne
KOPEL Sp. z o. o.
ul. Polna 107, 87-100 Toruń

+48 (56) 669 14 00

Godziny otwarcia:
pn - pt: 7:00 - 16:00

Wyślij zapytanie

Newsletter