Zagrożenia dla instalacji elektrycznej wskutek wyładowań atmosferycznych

Data publikacji: 
05.09.2018
Istnieje wiele nieporozumień dotyczących wyładowań atmosferycznych. W powszechnej świadomości funkcjonują różne przeświadczenia na temat tego co to jest piorun, jakie niesie zagrożenia i jak się przed nim chronić. Poniżej, poprzez krótkie omówienie, zweryfikowano kilka tez dotyczących wyładowań atmosferycznych.

1) Piorunochrony chronią budynki przed piorunami.
Prawda. Instalacje odgromowe chronią budynki przed pożarami powodowanymi piorunami. Zawierają zwody i przewody odprowadzające. Ich zadaniem jest przekierowanie prądu piorunowego ku gruntowi.

2) Przewody odprowadzające chronią urządzenia elektryczne.
Nieprawda. Przewody odprowadzające nie zapewniają ochrony przed udarami prądowo-napięciowymi powodowanymi przez pioruny. Ponieważ instalacja elektryczna jest podłączona do tego samego uziemienia co przewody odprowadzające, część prądu pioruna może w istocie popłynąć do instalacji elektrycznej i zniszczyć urządzenia elektryczne. Jedynie układ ograniczników przepięć może zapewnić ochronę dla zainstalowanych urządzeń.

3) Zastosowanie listew zasilających z wbudowaną ochroną przed przepięciami zapewnia wystarczającą ochronę dla sprzętu.
Błąd. Tego rodzaju urządzenie ochronne nie poradzi sobie z udarami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Do pełnej, skutecznej ochrony należy zainstalować w instalacji elektrycznej skoordynowany układ ograniczników przepięć.
4) Ograniczniki przepięć ulegają uszkodzeniu przy każdym wyładowaniu piorunowym.
Nieprawda. Ograniczniki przepięć automatycznie odprowadzają do ziemi udary prądowe powstałe przy wyładowaniach atmosferycznych. I mogą to robić wielokrotnie. Podobnie jak wyłączniki nadprądowe, które nie uszkadzają się przy każdym zwarciu w instalacji.
5) Podczas burzy powinno się odłączać urządzenia elektryczne od zasilania.
Nie ma takiego wymogu, mimo że jest to do tej pory spotykane. Poprawnie dobrany i podłączony, skoordynowany układ ochronny ograniczników przepięć pozwala na ochronę sprzętu podłączonego do instalacji w czasie burz.

6) Montaż ograniczników przepięć zapewnia całkowitą ochronę przed udarami mającymi źródło w wyładowaniach atmosferycznych.
Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego w jaki sposób i gdzie zainstalowane są ograniczniki przepięć. Nawet przy odpowiednim doborze ograniczników, będą one bezużyteczne w przypadku nieprawidłowego montażu. Montaż powinien być zgodny z regułami określonymi dla ograniczników. Jedną z nich jest długość przewodów łączeniowych ogranicznika względem przewodów zasilających, im krótsze przewody, tym lepiej.

Partnerzy

Szybki kontakt

Hurtownie Elektryczne
KOPEL Sp. z o. o.
ul. Polna 107, 87-100 Toruń

+48 (56) 669 14 00

Godziny otwarcia:
pn - pt: 7:00 - 16:00

Wyślij zapytanie

Newsletter